Kontaktné údaje

Úvod KontaktKontaktné údaje

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.didatex.sk je spoločnosť DITEXPRO s.r.o.

Fakturačná adresa (adresa sídla spoločnosti):


DITEXPRO s.r.o

Ratvaj 38,

082 66 Ratvaj

Slovenská republika


tel.: +421 903 340 676
email: didatex@didatex.sk

Bankové spojenie:
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľna a.s.
Číslo účtu IBAN:  SK71 0900 0000 0051 3943 3727
SWIFT: GIBASKBX


IČO: 51 168 791
DIČ:  2120615464

Zápis v OR: Okresný súd Prešov, Oddiel Sro, vložka číslo: č.35357/P
Spoločnosť DITEXPRO s.r.o. , nie je platcom DPH.
Všetky ceny v našom obchode (maloobchod) sú zmluvné, uvádzané s DPH a sú konečné.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj 
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 051/772 15 97 
fax č. 051/772 15 96 

Poskytovanie informácií: info@soi.sk 


Adresa pre poštový styk a vrátenie tovaru:


DITEXPRO s.r.o.

Jakubovany 323
083 01 Jakubovany

Slovenská republika


Tovar na dobierku NEPREBERÁME !

Copyright 2017 - 2022 © Didatex.sk